Laser Hybride Spoorstaaflassen

Voor haar opdrachtgever Strukton, een bouw- en spoorbedrijf, ontwikkelde MechDes een spoorstaaflasmachine met bijbehorend nieuw lasproces. Van ontwerp en eerste proefopstelling tot de validatie van het lasproces in een fabrieksomgeving. Uiteindelijk hebben we ook de realisatie van een eerste prototypemachine gedaan.

Thermietlassen is momenteel dé manier om spoorstaven te verbinden in het hoofdspoor. Het doel was een machine te ontwikkelen die binnen dertig minuten een kwalitatief goede las legt op basis van een Laser Hybride lasproces. Dit heeft als grote voordeel dat de opwarm- en afkoeltijd verkleind wordt en dat de lichamelijke arbeid aan het spoor afneemt.

De opdracht is in fasen aangevraagd en uitgewerkt.
Doel van fase 1 was om te komen tot een gezamenlijk voorstel/concept voor aanpassing van de testopstelling, waarmee we het idee hadden tot een (continu) lasproces te kunnen komen. Dit resulteerde in een volledige las die binnen de gestelde normen lag.

In fase 2 volgde de gedetailleerde uitwerking, het bouwen en testen. De achterliggende gedachte was dat we binnen een half jaar een proof of concept hadden liggen waarmee we konden aantonen dat de las maakbaar en reproduceerbaar was, zonder insluiting en/of porositeit.

Fase 3 omvatte de ontwikkeling en realisatie van een protoypemachine.

Kees van Son

Technical Director

Stuwkraan Linne
Zware Machinebouw
Lasmachine voor het volautomatisch lassen van veehekken en -poorten
Factory Automation
Lasmachine voor het volautomatisch lassen van elektriciteitskasten
Factory Automation
Lasmachine voor het lassen van deurkozijnprofielen en toebehoren
Factory Automation
Automotive jig voor het lassen van autostoelen
Automotive Jig
Shop towel transportbanden
Factory Automation
Controle berekeningen verhaallieren
Zware Machinebouw
Kabelklem voor diepzeemijnbouw
Zware Machinebouw
Skiddingsysteem
Zware Machinebouw
Double sheave swivel fairlead
Zware Machinebouw
Bladhefgereedschap en roterend naafgereedschap voor windturbines
Zware Machinebouw
Klimmende kraan (Climbing crane) LCC60
Zware Machinebouw
Upgrade van een laslijn (Beam welding line upgrade)
Factory Automation
Lasinstallatie aanhangwagens
Factory Automation
Laser Hybride Spoorstaaflassen
Tooling automotive