Kabelklem voor diepzeemijnbouw

EENVOUDIG EN BETROUWBAAR OP GROTE DIEPTE

Het Europese project Blue Nodules had als doelstelling een innovatief systeem te ontwikkelen dat in staat is om polymetallic nodules te oogsten van de zeebodem met een minimale impact op het milieu. MechDes bedacht en beoordeelde concepten voor het klemmen van een umbilical aan een buis (riser), om zo delfstoffen uit de diepzeebodem te winnen.

Het koppelen en ontkoppelen van de klem vindt plaats in de moonpool van het schip. Dit gebeurt volautomatisch, zonder menselijke tussenkomst. Het klemsysteem moest eenvoudig en betrouwbaar zijn. Tevens ontwierpen en bouwden wij daarom een machine voor de uitvoering van duurtesten.

Om er zeker van te zijn dat de bedachte oplossing ook werkbaar was, ontwikkelden we een machine om de klem in combinatie met de umbillical te testen. Hiermee waren we in staat aan te tonen dat de werking en de levensduur van de kabelklem overeenkwam met de theoretische verwachtingen en dus werkbaar was.

Henk van Ommeren

Managing Director

Stuwkraan Linne
Zware Machinebouw
Lasmachine voor het volautomatisch lassen van veehekken en -poorten
Factory Automation
Lasmachine voor het volautomatisch lassen van elektriciteitskasten
Factory Automation
Lasmachine voor het lassen van deurkozijnprofielen en toebehoren
Factory Automation
Automotive jig voor het lassen van autostoelen
Automotive Jig
Shop towel transportbanden
Factory Automation
Controle berekeningen verhaallieren
Zware Machinebouw
Kabelklem voor diepzeemijnbouw
Zware Machinebouw
Skiddingsysteem
Zware Machinebouw
Double sheave swivel fairlead
Zware Machinebouw
Bladhefgereedschap en roterend naafgereedschap voor windturbines
Zware Machinebouw
Klimmende kraan (Climbing crane) LCC60
Zware Machinebouw
Upgrade van een laslijn (Beam welding line upgrade)
Factory Automation
Lasinstallatie aanhangwagens
Factory Automation
Laser Hybride Spoorstaaflassen
Tooling automotive