————Scroll down for English version————

De LCC140 van Lagerwey is ‘s werelds tweede klimmende kraan voor de bouw van windmolens. De engineers van MechDes Engineering hebben het mechanisch concept van dit uitdagende project ontworpen (concept engineering). Vervolgens hebben ze het ontwerp tot in detail uitgewerkt naar een maakbare machine (structural engineering en basic engineering). In het project is samen gewerkt met met Hydrauvision en Elmatechnology. Hydrauvision heeft de volledige hydraulische installatie gerealiseerd.  Elmatechnology heeft de besturing van de kraan geprogrammeerd.

LCC140
Het bouwen van windmolens met een klimmende kraan brengt een aantal voordelen met zich mee. Een klimmende kraan is kleiner dan een conventionele kraan en daardoor eenvoudiger te transporteren.  Omdat de footprint van een klimmende kraan kleiner is kun je ook bouwen op moeilijker bereikbare plaatsen. De bouw van een windmolen gaat sneller met een klimmende kraan en neemt relatief weinig tijd in beslag. Voor meer voordelen en specificaties van de LCC140 zie de informatiepagina op de website van Lagerwey 

MechDes Engineering
Voor MechDes Engineering is het de tweede maal dat er een klimmende kraan voor Lagerwey is ontworpen en doorgerekend. Een aantal jaar geleden heeft MechDes Engineering de engineering verzorgd voor het kleinere broertje van de LCC140 (de LCC60). De LCC60 klimt op een geheel andere wijze en kan 60 ton tillen waar de LCC140 140 ton kan tillen. Voor beide projecten geldt dat er gemiddeld 15 engineers van MechDes Engineering gedurende een jaar lang gewerkt hebben aan deze mooie resultaten.

 

————English version————

 

Lagerwey climbing crane (LCC140) “an example of Dutch Engineering”

Lagerwey’s LCC140 is the world’s second climbing crane for windmill construction. The engineers of MechDes Engineering have designed the mechanical concept of this challenging project (concept engineering). They then worked out the design in detail into a manufacturable machine (structural engineering and basic engineering). In the project we collaborated with Hydrauvision and Elmatechnology. Hydrauvision has realized the complete hydraulic installation. Elmatechnology has programmed the crane’s controls.

LCC140
Building wind turbines with a climbing crane has a number of advantages. A climbing crane is smaller than a conventional crane and therefore easier to transport. Because the footprint of a climbing crane is smaller, you can also build in more difficult-to-reach places. The construction of a windmill is faster with a climbing crane and takes relatively less time. For more benefits and specifications of the LCC140 see the information page on the Lagerwey website.

MechDes Engineering
For MechDes Engineering it is the second time that a climbing crane has been designed and calculated for Lagerwey. A few years ago MechDes Engineering provided the engineering for the smaller LCC60. The LCC60 climbs in a completely different way and can lift 60 tons where the LCC140 can lift 140 tons. For both projects, an average of 15 engineers from MechDes Engineering worked on these great results for a year.